Інформація емітента

У цьому розділі ми розмістили інформацію про емітента - Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ТАС".

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 19.04.2021 р.

Повідомлення про підсумки (результати) голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 29.05.2020 р.

Повідомлення про підсумки (результати) голосування на річних Загальних зборах акціонерів 27.04.2020 р.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 29.05.2020 р.

Інформація про кількість акцій (для Загальних зборів акціонерів 27.04.2020 р.)

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 27.04.2020 р.

Архів
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 29.05.2020 р. (з ЕЦП) 2020
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 21.05.2019 р. 2019
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_27.04.2019 р. 2019
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента – дата події – 27.04.2019 р. (з ЕЦП) 2019
Інформація про кількість акцій (для Загальних зборів акціонерів 21.05.2019 р.) 2019
Повідомлення про підсумки (результати) голосування на річних Загальних зборах акціонерів 27.04.2019 р. 2019
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента – дата події – 27.04.2019 р. (з ЕЦП) 2019
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 07.10.2019р 2019
Інформація про кількість акцій станом на 24:00 годину 01.10.2019 року. 2019
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента – дата події – 09.10.2019 р. (з ЕЦП) 2019
Повідомлення про підсумки (результати) голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 2019
Інформація про кількість акцій (для цілей Загальних зборів акціонерів 27.04.2019 р.) 2019
Повідомлення про зміни у Порядку денному Річних Загальних зборів акціонерів 27.04.2019 р. 2019
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 27.04.2019 р. 2019
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента – дата події – 02.05.2018 р. 2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента – дата події – 30.04.2018 р. 2018
Повідомлення про підсумки (результати) голосування на річних Загальних зборах акціонерів 30.04.2018 р. 2018
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 р 2018
ІнформацІя про загальну кількість акцій (для цілей Загальних зборів акціонерів 30.04.2018 р.) 2018
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 30.04.2018р., а також додаткова інформація, передбачена чинним законодавством 2018
Повідомлення про проведення позачергових спільних Загальних зборів акціонерів 24.07.2017р. 2017
Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів АТ “СК “ТАС” (приватне) 10.02.2017 р. 2017
Регулярна річна інформація емітента за 2017 рік 2017
Повідомлення про результати голосування на спільних загальних Зборах акціонерів 18.08.2017р. 2017
Повідомлення про підсумки (результати) голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 10.02.2017 р. 2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента – дата події – 01.06.2017 р. 2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента – дата події – 17.03.2017 р. 2017
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 21.04.2017 р. 2017
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 10.05.2017 р. 2017
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 24.05.2017 р. 2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента – дата події – 21.04.2017 р. 2017
Повідомлення про проведення позачергових спільних Загальних зборів акціонерів 18.08.2017р. 2017
Повідомлення про підсумки (результати) голосування на Річних Загальних зборах акціонерів 21.04.2017 р. 2017
Спростування Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента – дата події – 21.04.2017 р. 2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (виправлене) – дата події – 21.04.2017 р. 2017
Повідомлення про підсумки (результати) голосування на  Загальних зборах акціонерів 24.05.2017 р. 2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента – дата події – 24.05.2017 р. 2017
Регулярна річна інформація емітента за 2016 рік 2016
Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів АТ “СК “ТАС” (приватне)
Вхід в кабінет Клієнта
Вхід в кабінет Консультанта

в розробці

Вхід в кабінет