Податковий консультант

 • Які договори страхування можна віднести до довгострокових?

  ДОГОВІР ДОВГОСТРОКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ відповідає наступним умовам:
  - Термін – від 5 років і більше
  - Виплата – одноразова або ануїтет
  - Страхові ризики: «Дожиття», «Летальний випадок», «Інвалідність І-ІІ групи з будь-якої причини»
  - Немає часткових виплат. Повне визначення Договору довгострокового страхування життя міститься у пп.14.1.52 п.14.1 ст.14 Податкового Кодексу України.
 • Що означає поняття «податкова знижка»?

  Податкова знижка – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати (ст. 14.1.170 Податкового Кодексу України).
 • Який максимальний розмір податкової знижки?

  Податкова знижка НЕ МОЖЕ перевищувати суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень (пункт 169.4.1 ст.169 Податкового Кодексу України)  Якщо за договором страхування застрахованим є сам страхувальник, він може отримати повну суму можливої податкової знижки.  Якщо Страхувальник бажає застрахувати членів сім’ї І ступеню споріднення (чоловік/дружина, діти в т.ч. усиновлені, батьки) – розмір податкової знижки не може перевищувати 50% від можливої податкової знижки на кожного з таких членів сім’ї.
 • Хто має право на податкову знижку?

  Право на отримання податкової знижки має Страхувальник – фізична особа, якщо:  є резидентом України;  отримує офіційно нараховану заробітну плату (ст. 166.4.2. Податкового Кодексу України);  має Договір довгострокового страхування життя та його витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами (ст. 166.2.1. Податкового Кодексу України) та відповідно до ст.166.3.5 Податкового кодексу України.
 • Який порядок повернення коштів за податковою знижкою?
  Сума коштів, яка підлягає поверненню платнику податку у випадку оформлення податкової знижки, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому
  комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, визначену у
  декларації протягом 60 календарних днів від дати отримання такої декларації (п.179.8 Податкового кодексу України).
 • Який порядок оформлення права на податкову знижку?

  Для відшкодування грошей у вигляді податкової знижки потрібно підготувати і надати у податкову інспекцію такі документи: 1. Копія паспорта (1,2 сторінка та сторінка прописки) 2. Копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (ІПН) 3. Копія квитанцій про сплату внесків (оригінали обов’язково мати з собою для можливого підтвердження) 4. Оригінал довідки про доходи, одержані в звітному році з місця роботи (за встановленою формою) 5. Поточний рахунок в банку (або номер платіжної картки – взяти відповідну довідку в банку) 6. Заява встановленого зразка про суми виплачених доходів та утриманих податків (береться у податковій) 7. Декларація про доходи та додаток до неї (бланки брати в податковій*) 8. Копія Полісу накопичувального страхування життя * Якщо нарахування податкової знижки являється єдиною підставою у процесі заповнення Декларації, строки її подання можливі протягом року, наступного за звітним - до 31 грудня (згідно п.166.1.1. Податкового кодексу України)
 • Як оподатковуються викупні суми?

  Відповідно до ст. 170.8.2 б) Податкового Кодексу України викупна сума за Договором довгострокового страхування життя оподатковується податком з доходів фізичних осіб за ставкою 18%. Також у зв’язку із змінами до Податкового Кодексу України, які набрали чинності 1 січня 2015 року, із страхових виплат стягується також військовий збір у розмірі 1,5% від бази оподаткування. При цьому розмір викупної суми, яка підлягає оподаткуванню зменшується на страхові внески сплачені до 2004 року При цьому, Відповідно до ст. 165.1.27 а) Податкового Кодексу України викупна сума за Договором не довгострокового страхування життя в частині суми яка перевищує суму внесених страхових внесків оподатковується податком з доходів фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором - 1,5% При цьому слід врахувати, що з усіх платежів за Договором страхування утримується 1% розрахунково-касового обслуговування.
 • Як оподатковуються страхові виплати по летальному випадку та/або страхові виплати, отриманні як спадщина?

  Відповідно до норм Податкового Кодексу України страхові виплати у летальному випадку (смерті) Застрахованої особи оподатковуються за правилами оподаткування спадщини. Відповідно до ст.174.2.1 а) ПКУ, якщо Вигодонабувач є родичем Застрахованої особи І ступеня споріднення (члени подружжя (чоловік/дружина), батьки чоловіка/дружини, діти чоловіка/дружини, в т.ч. усиновлені), страхова виплата у випадку смерті Застрахованої особи оподатковується податком з доходів фізичних осіб за ставкою 0% Відповідно до ст.174.2.2 та 167.2 ПКУ, якщо Вигодонабувач є інвалідом І групи або дитиною – інвалідом, або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування та всі інші категорії, страхова виплата у випадку смерті Застрахованої особи оподатковується податком з доходів фізичних осіб за ставкою 5% та додатково стягується військовий збір 1,5%
 • Як оподатковуються страхові виплати по дожиттю?

  Відповідно до ст.170.8.2 а) та 167.1 (ч.2) за Договором довгострокового страхування життя у випадку дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії Договору одноразова страхова виплата, за умови якщо Вигодонабувач = Страхувальнику, оподатковується в частині перевищення страхової виплати над сумою сплачених внесків за ставкою податку з доходів фізичних осіб 18% та додатково стягується військовий збір 1,5%. Якщо ж Вигодонабувач ≠ Страхувальнику, тоді в такому випадку від 60% страхової виплати утримується 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Відповідно до ст.170.8.3 а) ПКУ за Договором довгострокового страхування життя у випадку дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії Договору ануїтетні страхові виплати не оподатковуються за умови якщо Вигодонабувач молодше 18-ти років або старше 70- ти років. В іншому випадку такі регулярні послідовні виплати підлягають оподаткування за ставкою податку з доходів фізичних осіб 18% та 1,5% військового збору від 60% страхової виплати.
 • Як оподатковуються інші страхові виплати?

  Відповідно до ст.170.8.3 б) ПКУ за Договором довгострокового страхування життя у випадку настання у Застрахованої особи інвалідності І групи така страхова виплата не оподатковується. Якщо Застрахованій особі було присвоєно інвалідність ІІ групи або статус «інвалідність з дитинства» в такому випадку страхова виплата оподатковується за ставкою 18% +1,5%. Відповідно до ст.165.1.27 а) ПКУ за Договором НЕ довгострокового страхування життя у випадку настання страхового випадку за ризиками інвалідність, травматизм, хірургія, госпіталізація та іншими страхова виплата не оподатковується за умови, що факт заподіяння шкоди Застрахованій особі підтверджений належним чином
 • Яким чином оподатковуються страхові виплати, що здійснюються на користь нерезидента?

  Виплати за договорами страхування життя нерезиденту оподатковуються на загальних підставах. При цьому ставка податку становить 18% бази оподаткування (п.141.4 ст. 141 Податкового Кодексу України).