Информация эмитента

В этом разделе мы разместили информацию об эмитенте - Частное акционерное общество "Страховая компания" ТАС ".

Відомості про власників істотної участі в АТ СК ТАС (приватне) станом на 02.06.2021 р.

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності АТ «СК «ТАС» (приватне) станом на 02.06.2021 р.

Схематичне зображення структури власності АТ «СК «ТАС» (приватне) станом на 02.06.2021 р.

Повідомлення про підсумки (результати) голосування на річних Загальних зборах акціонерів 19.04.2021 р.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 19.04.2021 р.

Повідомлення про підсумки (результати) голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 29.05.2020 р.

Повідомлення про підсумки (результати) голосування на річних Загальних зборах акціонерів 27.04.2020 р.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 29.05.2020 р.

Інформація про кількість акцій (для Загальних зборів акціонерів 27.04.2020 р.)

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 27.04.2020 р.

Архив

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 29.05.2020 р. (з ЕЦП)

2020

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 21.05.2019 р.

2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_27.04.2019 р.

2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента – дата події – 27.04.2019 р. (з ЕЦП)

2019

Інформація про кількість акцій (для Загальних зборів акціонерів 21.05.2019 р.)

2019

Повідомлення про підсумки (результати) голосування на річних Загальних зборах акціонерів 27.04.2019 р.

2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента – дата події – 27.04.2019 р. (з ЕЦП)

2019

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 07.10.2019р

2019

Інформація про кількість акцій станом на 24:00 годину 01.10.2019 року.

2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента – дата події – 09.10.2019 р. (з ЕЦП)

2019

Повідомлення про підсумки (результати) голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів

2019

Інформація про кількість акцій (для цілей Загальних зборів акціонерів 27.04.2019 р.)

2019

Повідомлення про зміни у Порядку денному Річних Загальних зборів акціонерів 27.04.2019 р.

2019

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 27.04.2019 р.

2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента – дата події – 02.05.2018 р.

2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента – дата події – 30.04.2018 р.

2018

Повідомлення про підсумки (результати) голосування на річних Загальних зборах акціонерів 30.04.2018 р.

2018

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 р

2018

ІнформацІя про загальну кількість акцій (для цілей Загальних зборів акціонерів 30.04.2018 р.)

2018

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 30.04.2018р., а також додаткова інформація, передбачена чинним законодавством

2018

Повідомлення про проведення позачергових спільних Загальних зборів акціонерів 24.07.2017р.

2017

Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів АТ «СК «ТАС» (приватне) 10.02.2017 р.

2017

Регулярна річна інформація емітента за 2017 рік

2017

Повідомлення про результати голосування на спільних загальних Зборах акціонерів 18.08.2017р.

2017

Повідомлення про підсумки (результати) голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 10.02.2017 р.

2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента – дата події – 01.06.2017 р.

2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента – дата події – 17.03.2017 р.

2017

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 21.04.2017 р.

2017

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 10.05.2017 р.

2017

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 24.05.2017 р.

2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента – дата події – 21.04.2017 р.

2017

Повідомлення про проведення позачергових спільних Загальних зборів акціонерів 18.08.2017р.

2017

Повідомлення про підсумки (результати) голосування на Річних Загальних зборах акціонерів 21.04.2017 р.

2017

Спростування Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента – дата події – 21.04.2017 р.

2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (виправлене) – дата події – 21.04.2017 р.

2017

Повідомлення про підсумки (результати) голосування на  Загальних зборах акціонерів 24.05.2017 р.

2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента – дата події – 24.05.2017 р.

2017

Регулярна річна інформація емітента за 2016 рік

2016

Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів АТ «СК «ТАС» (приватне)

Личный кабинет Клиента Перейти
Личный кабинет Консультанта Перейти
TAD: робочий простір Консультанта Перейти